THÔNG ĐIỆP TỪ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Công ty TNHH Washin Aluminium Việt Nam bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất tại Việt Nam từ năm 2014 đến nay. Ứng dụng kỹ thuật nung, ép đùn, kéo nguội đã được công ty mẹ – WASHIN KOGYO CO., LTD phát triển tại Nhật Bản, chúng tôi sản xuất và cung cấp các sản phẩm nhôm định hình hướng đến thị trường Đông Nam Á, trong đó nổi bật là thị trường Việt Nam, nhằm đóng góp một phần vào sự phát triển của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
Lĩnh vực kinh doanh mà chúng tôi hướng tới đó là cung cấp đa dạng các sản phẩm từ vật liệu xây dựng, vật phẩm bố trí cảnh quan, mở rộng ra các đối tượng sản phẩm như phụ tùng ô-tô, xe máy, vật tư y tế…bằng việc tiếp tục triển khai hơn nữa công nghệ kỹ thuật mà chúng tôi đã tích lũy được từ trong quá khứ.
Chúng tôi tuyển chọn và đào tạo nguồn nhân lực là những nhân viên Việt Nam ưu tú và cần mẫn, thông qua quá trình đào tạo và tu nghiệp tại Nhật Bản để nâng cao trình độ kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý chất lượng, quản lý sản xuất… của nhân viên Việt Nam, từ đó có thể phối hợp cùng với các nhân sự người Nhật, để học hỏi các kỹ năng phát triển mới, thông qua đó thúc đẩy nền tảng kỹ thuật, nỗ lực đồng lòng trong việc đưa công ty trở thành thương hiệu sản xuất nhôm ép đùn có thế mạnh riêng và tạo được dấu ấn trên tầm quốc tế.

 CÔNG TY TNHH WASHIN ALUMINUM VIỆT NAM
Tổng Giám Đốc, OKAYAMA YUTAKA